Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tịnh An

Xã Tịnh An, Tp Quảng Ngãi
02553672461
c2tinhan.thanhpho@quangngai.edu.vn